News  

Bacaan Dzikir Pagi Tulisan Latin dan Artinya

Bacaan Dzikir Pagi Tulisan Latin dan Artinya

Suara.com – Ada salah satu amalan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT yang bisa dilakukan di pagi hari, yakni dzikir pagi. Dzikir pagi memberi kita banyak berkah berupa ketenangan jiwa.

Bila kita tenang, kita menjadi tidak mudah tersulut emosi saat menjalani hari-hari. Dalam Alqur’an juga tercantum ayat yang mendorong umat Islam untuk melakukan amalan bacaan dzikir pagi. Apabila Anda ingin melaksanakannya namun tidak bisa baca bahasa arabnya, ada versi bacaan dzikir pagi latin lengkap. 

Allah SWT berfirman “Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang” tercantum dalam QS. Al Ahzab: 42. 

Adapun bacaan dzikr pagi yang disarankan untuk dibaca dengan urutan sebagai berikut.

Baca Juga:
Doa Setelah Sholat Fardhu 5 Waktu, Mulai dengan Bacaan Istighfar

1. Dimulai dari bacaan ayat kursi

 A’uudzu billaahi minasy-syaithoonir-rojiim.Allahu laa ilaa haillaa huwa hayyul qoyyuum, laa ta’khudzu sinatuu wa laa naum, lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi, mandzalladzii yasyfa’u ‘indahu illaa bi’idznihi ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yukhiithuuna bi syai’im min ‘ilmihi illa bi maa syaa’, wa si’a kursiyyuhus samaawaati wal ardhi, wa laa yaudhuhu hifdzu humaa wa huwal aliyyul ‘adhiim.

Artinya:”Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.” “Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al Baqarah: 255) 

2. Dilanjutkan baca surat Al-Ikhlash (3 kali)

Qul huwa Allahu ahad Allahus Shamad Lam yalid wa lam yuulad Wa lam ya kullahu kufuwan ahad. 

Baca Juga:
Doa Qunut Subuh: Bacaan Latin, Manfaat hingga Penggantinya Jika Tidak Hafal

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. Al Ikhlas: 1-4) 

3. Dilanjutkan baca surat Al-Falq (3 kali)

Qul a’uudzu birabbil falaq Min syarri maa khalaq Wa min syarri ghaasiqin idza waqab Wa min syarrin naffathaati fil ‘uqad Wa min syarri haasidin idza hasad. 

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. (QS. Al Falaq: 1-5)

4. Dilanjutkan baca surat An-Naas (3 kali)

Qul a’uudzu bi rabbin naas Malikin naas Ilahinaas Min syarril waswaasil khannaas Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas Minal jinnati wannaas. 

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.” (QS. An Naas: 1-6). 

5. Selesaikan dengan Dzikir pagi (1 kali) 

Ash-bahnaa ‘ala fithrotil islaam wa ‘alaa kalimatil ikhlaash, wa ‘alaa diini nabiyyinaa Muhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallam, wa ‘alaa millati abiina Ibraahiima haniifam muslimaaw wa maa kaana minal musyrikin. 

Artinya: “Di waktu pagi kami di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas (kalimat syahadat), agama Nabi kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.” 

Demikian itu urutan bacaan bacaan dzikir pagi latin lengkap. Waktu yang paling tepat untuk membaca doa dzikir pagi adalah di awal hari. Semoga uraian di atas bermanfaat untuk Anda. 

Kontributor : Mutaya Saroh


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!